शेळीपालन यशोगाथा

author SANTOSH INFOTECH   3 мес. назад
72 views

1 Like   0 Dislike

Sheli palan success story. दिनकर चौधरी यांचं शेळीपालन .with satish ranher

अतिशय सोप्या पद्घतीने केलेला हा शेळीपालनाचा प्रयोग आहे. मु. बोरी. ता. जिंतुर, जि. परभणी .दिनकर चौधरी मो.9970658369

पहा लातूरमधील पाखरसांगवी गावातील धनंजय राऊत यांची शेती...

पहा लातूरमधील पाखरसांगवी गावातील धनंजय राऊत यांची शेतीपूरक देशी कोंबडीपालनाची यशोगाथा

सिताफळ यशोगाथा श्री रामेश्वरभाऊ पडुळ - दीपक बुनगे

सीताफळ लागवड जात बळीराजा गोल्ड नक्कीच योग्य पर्याय दुष्काळी परिस्थिती ऊत्पन्नाची शाश्वती श्री रामेश्वर भाऊ पडुळ 9545179206

कमी खर्चात शेळीपालन व कोंबडी पालन ऐकत्र धंदयाला जोड धंदा...

,शेळीपालन प्रकल्प, ,शेळी पालन शेड, ,शेळीपालन योजना, उस्मानाबादी शेळी किंमत , शेळी पालन शेड उभारणी,

7/12 च्या बातम्या: उस्मानाबादच्या कमलताईंची यशोगाथा

712 : Osmanabad : Agreement farming : 12-11-2016

शेळीपालन यशोगाथा

Comments for video: