តេីនាគពិតមែនអត់ហ្នឹង

author phorn reaksmey   9 мес. назад
711,920 views

1,939 Like   503 Dislike

ត្រីនាគនៅវិហារសួ៏

យល់ដឹងប្លែកៗ HD, Khmer NAGA, យល់ដឹងពី ប្រវត្តិនាគរាជខ្មែរ

**** សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវរឿងព្រេងអប់រំល្អៗជាបន្ត!!!! សូមអរគុណ!!!! **** Please click Subscribe for more exciting and Educational​ videos . Thank you !!!!! **** សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានល្អៗជាច្រើនទៀត https://www.youtube.com/view_all_playlists

ខ្មោចទឹកពិតជាសាហាវណាស់ សូមទស្សនាវីដេអូ

ខ្មោចទឹកពិតជាសាហាវណាស់ សូមទស្សនាវីដេអូ

Khmer Dragon - Naga Khmer - នាគខ្មែរ - Rồng Khmer

TRAVINHNET.com là tiền thân của MEKONGBAY.com nhé các bạn!

monster bird | 2015 | Cambodia | Battambang | Phnom Sompov

monster bird Bats are mammals of the order Chiroptera (Cambodian said: bro jeav) whose forelimbs form webbed wings, making them the only mammals naturally capable of true and sustained flight. By contrast, other mammals said to fly, such as flying squirrels, gliding possums, and colugos, can only glide for short distances. Bats do not flap their entire forelimbs, as birds do, but instead flap their spread-out digits, which are very long and covered with a thin membrane or patagium. Bats are the second largest order of mammals (after the rodents), representing about 20% of all classified mammal species worldwide, with about 1,240 bat species divided into two suborders: the less specialized and largely fruit-eating megabats, or flying foxes, and the highly specialized and echolocating microbats. About 70% of bat species are insectivores. Most of the rest are frugivores, or fruit eaters. A few species, such as the fish-eating bat, feed from animals other than insects, with the vampire bats being hematophagous, or feeding on blood. Bats are present throughout most of the world, performing vital ecological roles of pollinating flowers and dispersing fruit seeds. Many tropical plant species depend entirely on bats for the distribution of their seeds. Bats are economically important, as they consume insect pests, reducing the need for pesticides. The smallest bat is the Kitti's hog-nosed bat, measuring 29–34 mm (1.14–1.34 in) in length, 15 cm (5.91 in) across the wings and 2–2.6 g (0.07–0.09 oz) in mass. It is also arguably the smallest extant species of mammal, with the Etruscan shrew being the other contender. The largest species of bat are a few species of Pteropus (fruit bats or flying foxes) and the giant golden-crowned flying fox with a weight up to 1.6 kg (4 lb) and wingspan up to 1.7 m (5 ft 7 in). thailand vietnam laos england germany spain

នាគ សូមអ្នកជួយជាវឆនេលខ្ញុំផងដេីម្បីទទួលវីឌីអូថ្មីៗសូមអរគុណ

Comments for video: