រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៧០ Khmer Cartoon

author KHKhmer Cartoon   9 мес. назад
80,739 views

360 Like   47 Dislike

រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៨ Khmer Cartoon

Cartoon Movies For Kids | Tokkata Kbal Thom Ning Kbal Tauch | Part 02

Watch More Videos cartoon : https://goo.gl/wQYvkB Cartoon Movies For Kids | Tokkata Kbal Thom Ning Kbal Tauch | Part 02 Thank you for enjoy more videos about the best cartoon for Khmer kids.

Маша и Медведь - На круги своя (Серия 53)

Форма для спорта от VseMayki.ru: http://bit.ly/2Nc3yNa Подпишись на Машу в Инстаграм: http://instagram.com/mashaandthebear/ Мишка тоскует и никак не может прийти в себя от разлуки с Машей. Лесные жители зря время не теряют и, пользуясь её отъездом в город, разбирают все игрушки и веселятся во дворе. Но ведь в жизни возможны любые повороты, и даже обычный телефонный звонок может вернуть всё на круги своя! Подпишись на Машу в Инстаграм: http://instagram.com/mashaandthebear/ http://www.mashabear.ru - Официальный сайт Маша и Медведь Маша и Медведь ВКонтакте - http://vk.com/mashaimedvedtv Masha And The Bear Facebook - http://facebook.com/MashaAndTheBear Официальный интернет-магазин - http://www.ozon.ru/licensed/33419661/ Машкины Страшилки: http://goo.gl/a7wwUO Маша и Медведь: http://goo.gl/UI7Ed7 Машины Сказки: http://goo.gl/ljJ1Xz Премьера третьего сезона - Новая серия Маша и Медведь 2015 - На круги своя. #Мультфильмы #AnimatedCartoon Официальный интернет-магазин - http://www.ozon.ru/licensed/33419661/ Композитор: Василий Богатырев

Cake thief - Kbal Thom Cartoon

Cake thief - Kbal Thom Cartoon Thank you for watching my cartoon video, if you enjoy my video please help like and subcribe for more video Thank you :) Watching Full playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLScSvxJNNgXNdbT5pOJ5vphgq1qHFRXeS

ស្វា និង ក្រពើ | រឿងនិទាន | រឿងនិទានខ្មែរ

ស្វា និង ក្រពើ | Monkey and Crocodile in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales #KhmerFairyTales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three Little Pigs : https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf And The Seven Little Goats : https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : https://youtu.be/rjohrqFqiks ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - Sun and the Moon : https://youtu.be/3GvHPt_o4ls ► សាំបេលីណា - Thumbelina : https://youtu.be/uhU8bL0sqHU ► ទាអាក្រក់ - Ugly Duckling : https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/MT9zrRGKToU ► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin And The Magic Lamp : https://youtu.be/T8KTf0v6sZE ► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/NuQdr9zzKfc ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : https://youtu.be/tr3gZfDheec ► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/6h_7YssNP4A ► ជេក និង ទងសណ្តែក - Jack And The Beanstalk : https://youtu.be/-nSK3fq4JSs ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► ថូវេទមន្ត - Magic Pot : https://youtu.be/9DtcBSTnmoY ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► អណ្តូងតូចតាច - Little Mermaid : https://youtu.be/C0-D-_yJr0o

Comments for video: