សុបិន្តអតីត

author Ahhak drum   3 год. назад
947,863 views

4,588 Like   566 Dislike

[Phim ngắn] Ăn Mày (OFFICIAL SHORT FILM)

Bộ phim kể về câu chuyện của 1 cậu ăn mày mồ côi. Cậu bị cha mẹ bỏ rơi từ rất nhỏ. Bản thân cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh và bị liệt đôi chân. Trong quá trình đi ăn xin kiếm sống qua ngày, cậu nhận được sự giúp đỡ từ 1 cô gái. Nhưng cậu lại nhận ra rằng, đồng tiền kiếm được từ việc lao động chân chính lại quí giá hơn bất cứ điều gì, nên cậu lại chuyển qua bán vé số mưu sinh. .... "Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống." Contac us: snlbimh@gmail.com FB Director : https://www.facebook.com/rynugly FB Group: https://www.facebook.com/SmallDucksChannel SD PRODUCTION Kịch bản: GB Ryn Đạo diễn: GB Ryn Quay phim: GB Ryn Âm thanh: GB Ryn Dựng phim & Coloration: Tâm Đoàn Đạo cụ & Makeup: SD Nam chính: Hoàng Lâm Nữ chính: Ty Tiger Cùng một số diễn viên khác .... -----------

KLEAN PRAHOK S2 EP 6

កំប្លែងសើចៗរឿង អតីត, CTN G-Park Concert 2018, Pekmi Khmer Comedy 2018

CTN G-Park Concert 2018 Pekmi Khmer Comedy 2018

បញ្ចូលសំលេងអាជីព

បេសកកម្ម ៣ថ្ងៃយកឈ្នះចិត្តស្រីស្អាត នីកូ យូបុីន Nico Youbin

បេសកកម្ម ៣ថ្ងៃយកឈ្នះចិត្តស្រីស្អាត នីកូ យូបុីន Nico Youbin ❤️ Welcome to Dharmadoudou Channel ❤️ Thanks for watching this video! If you enjoyed it, please subscribe https://www.youtube.com/user/dharmadoudou

Comments for video: