ជួបជាមួយតារ៉ាថៃច្រៀងក្នុងហាងទំនើបលោក ជេម៍ ស្មាត

author lay ratanak   3 мес. назад
55 views

0 Like   0 Dislike

តារា​ប្រុស​ថៃ​ ៨​រូប​ដែល​​ស៊ី​ថ្លៃខ្ពស់​ ចេញ​ថត​តែ​...

តារា​ប្រុស​ថៃ​ ៨​រូប​ដែល​​ស៊ី​ថ្លៃខ្ពស់​ ចេញ​ថត​តែ​ប៉ុន្មាន​ដង​អាច​រស់​ស្រួល,Khmer Daily, Mr. SC Facebook Page:https://www.facebook.com/Dara.Khmer123/ Google Plus:https://plus.google.com/u/0/105613158811608406474 Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC5Frr7rlPCGsDSluiFZhAqw

បទថៃកំពុងល្បី សម្រាប់គូសង្សា (sweet song) 2018

ទិដ្ឋភាព​តារា​ល្បី​ថៃ jame & bella មក​ដល់​កម្ពុជា

Follow Sabay on all these Social Medias Facebook: www.facebook.com/sabay.com.kh Instagram: www.instagram.com/sabaydigital Twitter: twitter.com/sabayweb Line: page.line.me/sabay

កម្មវិធីឡើងផ្ទះសប្បាយកប់

រាំវងសប្បាយៗ

Comments for video: